Overslaan en naar inhoud gaan

Onze pensioenregeling

U wilt meer informatie over de pensioenregeling voor uzelf of uw werknemers. U leest hier wat er is geregeld voor u of uw werknemers in onze pensioenregeling. 

Pensioen opbouwen voor later

Medewerkers notariaat bouwen vanaf hun 18e pensioen op voor later. Uw werknemer krijgt dit pensioen vanaf zijn of haar 67ste zolang hij of zij leeft. Uw werknemer kan het pensioen ook eerder of later in laten gaan. Bent u als zelfstandige deelnemer, dan geldt dit ook voor uzelf.

Een (kandidaat-)notaris of toegevoegd notaris bouwt pensioen op vanaf moment dat ze beëdigd zijn.

Overlijden: partner en kinderen krijgen pensioen

Als u of uw werknemer overlijdt, krijgt de partner partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Kinderen krijgen een wezenpensioen.

Arbeidsongeschikt: werknemer bouwt pensioen op

Arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen blijven pensioen opbouwen. Wij betalen (een deel van) de pensioenpremie als u of uw werknemers meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt hoeveel premie wij betalen. Voor (kandidaat-)notarissen en toegevoegd notarissen bestaat er ook een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Nóg meer weten? Bekijk Pensioen 1-2-3 

Pensioen 1-2-3 is een samenvatting van de pensioenregeling. In Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen.

Voor medewerkers

Voor (kandidaat-)notarissen en toegevoegd notarissen