Overslaan en naar inhoud gaan

Vacatures

Pensioenfonds Notariaat heeft uiteenlopende functies bij het bestuursbureau, raad van toezicht, bestuur en verantwoordingsorgaan.

Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures.

Bestuur, raad van toezicht en verantwoordingsorgaan

Het bestuur bestaat uit 8 leden m/v waarvan 2 onafhankelijke bestuursleden.

Op het beleid en de algemene gang van zaken binnen het fonds wordt toezicht gehouden door de raad van toezicht. Deze bestaat uit 3 leden. Daarnaast legt het bestuur verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (7 leden) over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau van Pensioenfonds Notariaat ondersteunt alle bestuurlijke onderdelen van het fonds bij de beleidsvoorbereiding en het voeren van regie op de uitvoering van de pensioenregeling. Er werken deskundigen met kennis van vermogensbeheer, pensioenen, financiƫn, risicomanagement en communicatie.

Indien nodig worden overige expertises ingehuurd via het bestuursbureau.