Overslaan en naar inhoud gaan

Privacy statement

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. In ons privacy statement hierna leest u hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Pensioenfonds Notariaat verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de pensioenregelingen uit te kunnen voeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze diensten te kunnen verbeteren. Neemt u verplicht deel aan een pensioenregeling bij Pensioenfonds Notariaat, dan moeten wij hiervoor, op grond van de wet, gegevens van u en van andere partijen ontvangen. Is uw werkgever vrijwillig aangesloten bij het fonds, dan is deze verplichting contractueel vastgelegd.  

De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd. Pensioenfonds Notariaat voldoet aan de eisen van de AVG.