Overslaan en naar inhoud gaan

Verhogen of verlagen

U wilt weten of de pensioenen worden verhoogd of verlaagd. Het antwoord is: de pensioenen zijn begin 2024 verhoogd. Als onze financiële situatie eind dit jaar goed genoeg is, kunnen we de pensioenen volgend jaar mogelijk weer verhogen.

De pensioenen zijn in 2024 verhoogd

De pensioenen zijn begin 2024 met 5,33% verhoogd. We proberen de pensioenen elk jaar te verhogen. Dit heet indexatie. Als onze financiële situatie eind dit jaar goed genoeg is, kunnen we de pensioenen volgend jaar mogelijk weer verhogen.

Extra verhoging in 2024

De verhoging die we in 2024 mogen geven op basis van de standaard regels is 1,03%. Maar in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel geldt een tijdelijke versoepeling van de regels. Daardoor kunnen we extra verhogen met 4,3%. Samen is dit dus 5,33%. We mogen gebruikmaken van deze versoepelde regels omdat we van plan zijn om in te varen. Invaren betekent dat we de bestaande pensioenrechten omzetten naar het nieuwe stelsel.

De gevolgen per leeftijd

De gevolgen van de extra verhoging voor de (toekomstige) pensioenen kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Bij de besluitvorming heeft het bestuur nadrukkelijk oog gehad voor de belangen van alle (ex-)deelnemers en gepensioneerden.

Lees meer over de verhoging en de gevolgen per leeftijd (pdf).

Kans op verhoging in 2025 

Als de dekkingsgraad verder stijgt, kunnen we de pensioenen volgend jaar misschien weer verhogen. Maar voor de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen moeten we een bepaalde dekkingsgraad hebben. Daarom is het niet zeker of we de pensioenen volgend jaar weer kunnen verhogen. Aan het eind van het jaar nemen we hierover een beslissing.

Verhoging van de pensioenen in de laatste 5 jaar

Of we de pensioenen verhogen of verlagen, hangt af van hoeveel geld we hebben. We kijken daarvoor naar de dekkingsgraad. We hebben de pensioenen de laatste 5 jaar alleen in 2023 en 2024 kunnen verhogen. In 2023 maakten we ook gebruik van de versoepelde regels. Lees meer over de verhoging in 2023 (pdf).

JaarVerhoging pensioenStijging prijzen
20235,33%*-0,4%
20228,1% 14,3%
20210%3,4%
20200%1,2%
20190%2,7%

*Omdat de prijsstijging in dit jaar negatief is, hebben we eenmalig een andere methode toegepast om de verhoging te bepalen. Lees hoe de verhoging is berekend (pdf).