Overslaan en naar inhoud gaan

Organisatie

Pensioenfonds Notariaat is hét pensioenfonds voor iedereen die werkzaam is, of is geweest, in het notariaat. Het fonds int de pensioenpremies, beheert de pensioengelden en keert de pensioenen uit. Pensioenfonds Notariaat heeft een bestuur, een verantwoordingsorgaan en een raad van toezicht. Samen zetten ze zich in voor het pensioen van bijna 29.000 mensen in het notariaat.

Op deze pagina vindt u informatie over:

Ons bestuur   
Bestuurlijke commissies   
Raad van toezicht  
Verantwoordingsorgaan  
Compliance  
Belanghebbenden

Bestuur zorgt voor uw pensioen

In het bestuur zitten vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, een vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden en onafhankelijke deskundigen. Het bestuur:

  • bepaalt het beleid
  • voert de pensioenregeling uit
  • beheert het vermogen van het pensioenfonds
  • neemt besluiten over uw pensioen, bijvoorbeeld of uw pensioen wordt verhoogd of verlaagd

Bestuurlijke commissies

Sommige (beleids)onderwerpen vragen meer onderzoek en overleg. Deze onderwerpen worden besproken in een aantal bestuurlijke commissies:

  • de risicomanagementcommissie
  • de balansmanagementcommissie
  • de commissie governance, communicatie, compliance en pensioenregelingen
  • de interne auditcommissie

De commissies laten zich waar nodig ondersteunen door externe adviseurs. 

Raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de afwegingen die het bestuur maakt bij de vaststelling van het beleid van het fonds. De raad van toezicht bestaat uit onafhankelijke deskundigen.

Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur

In het verantwoordingsorgaan zitten vertegenwoordigers van deelnemers, ex-deelnemers en pensioengerechtigden. Het verantwoordingsorgaan:

  • adviseert het bestuur over het beleid
  • beoordeelt of het bestuur het beleid goed heeft uitgevoerd
Dit zijn de leden van het verantwoordingsorgaan
Namens de actieve deelnemers zijn in het VO gekozen:         
De heer Jasper Nobel (voorzitter)         
Mevrouw Anne Prijt         
Mevrouw Annemarie Loman        
Mevrouw Angeline Schreuders         
Namens de pensioengerechtigden zijn in het VO gekozen:         
De heer Jan Veenkamp         
De heer Lous Bosselaar         
Namens de ex-deelnemers is in het VO gekozen:      
Mevrouw Pauline de Gijt      

Compliance

Pensioenfonds Notariaat heeft veel aandacht voor compliance. Compliance is belangrijk om te voldoen aan wet- en regelgeving, voor de beheersing van integriteitsrisico’s en het naleven van onze eigen normen en waarden. De onafhankelijke, externe compliance officer van Pensioenfonds Notariaat (verbonden aan HVG Law) ziet erop toe dat de integriteit van de organisatie, haar bestuurders, medewerkers en externe leveranciers is geborgd.

Belanghebbenden

Pensioenfonds Notariaat heeft een aantal belanghebbenden.

Meer informatie