Overslaan en naar inhoud gaan

Uw pensioen gaat omhoog in 2024

Gepubliceerd op:

Wij zijn verheugd dat we de pensioenen per 1 januari 2024 kunnen verhogen met 5,33%. Deze verhoging geldt voor al het opgebouwde ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen van alle (ex-)deelnemers en gepensioneerden. De verhoging geldt ook voor het arbeidsongeschiktheidspensioen van deelnemers die vóór 1 januari 2014 arbeidsongeschikt zijn geworden.

Daarom verhogen we uw pensioen

De kosten van de boodschappen en andere levensbehoeften zijn het afgelopen jaar weer gestegen. Ieder jaar kijken we of we uw pensioen kunnen laten meegroeien met de gestegen prijzen. Dat mogen we alleen doen als onze financiële situatie goed genoeg is. Daarvoor kijken we naar de beleidsdekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad is hoog genoeg. Daarom kunnen we uw pensioen in 2024 verhogen. Daarnaast maken we gebruik van de versoepelde regels in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel.

Meer informatie over hoe de verhoging is berekend vindt u hier (pdf).

Extra verhoging in 2024

We verhogen uw (opgebouwde) pensioen vanaf 2024 met 5,33%. De verhoging die we mogen geven op basis van de standaard regels is 1,03%. Daarnaast geldt er een tijdelijke versoepeling van de regels in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. We mogen onder andere gebruikmaken van deze versoepelde regels omdat sociale partners en het pensioenfonds het voornemen hebben om in te varen. Met invaren bedoelen we het omzetten van de bestaande pensioenrechten naar het nieuwe stelsel. Door deze tijdelijke versoepeling van de regels kunnen we de pensioenen nu extra verhogen met 4,3%. Samen is dit dus 5,33%.

De gevolgen per leeftijd

De gevolgen van de extra verhoging voor de (toekomstige) pensioenen kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Bij de besluitvorming heeft het bestuur nadrukkelijk oog gehad voor de belangen van alle (ex-)deelnemers en gepensioneerden.

Lees meer over de verhoging en de gevolgen per leeftijd (pdf).

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bent u vóór 1 januari 2014 arbeidsongeschikt geworden? Dan gaat uw arbeidsongeschiktheidspensioen ook omhoog met 5,33%. Deze verhoging wordt door a.s.r. uitbetaald. Bent u arbeidsongeschikt geworden na 1 januari 2014? Dan heeft u recht op een onvoorwaardelijke toeslag op uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Op uw specificatie over januari ziet u de verhoging.