Overslaan en naar inhoud gaan

Missie en visie

Pensioenfonds Notariaat zorgt voor de pensioenen van (toegevoegd) notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers in het notariaat. Dat doen we door te werken vanuit de volgende missie, visie en kernwaarden.

Missie (bestaansrecht)

Pensioenfonds Notariaat voert – in opdracht van sociale partners – de collectieve pensioenregelingen uit voor (toegevoegd) notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers in het notariaat. We streven ernaar dit op een solide en transparante wijze te doen, waarbij het belang van de deelnemers, ex-deelnemers en pensioengerechtigden centraal staat in ons denken en doen.

Visie (ambitie)

Het pensioenfonds voert de pensioenregelingen op kritische en eigentijdse wijze uit. Onze werkwijze is gericht op het behalen van een zo goed mogelijk pensioenresultaat, met betrokkenheid van alle belanghebbenden van het fonds. We geven deelnemers, ex-deelnemers en pensioengerechtigden helder zicht op hun pensioensituatie.

Kernwaarden

We toetsen alle activiteiten en besluiten aan onze kernwaarden:

  • We stellen de belangen van onze deelnemers, ex-deelnemers en pensioengerechtigden centraal en we staan open voor hun wensen.
  • We hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen die kunnen leiden tot een beter pensioen of betere dienstverlening voor deze belanghebbenden.
  • We zijn kritisch op kosten en resultaten, de kwaliteit van de uitbestede activiteiten en op ons eigen functioneren en gedrag.