Overslaan en naar inhoud gaan

Arbeidsongeschikt

U wilt weten wat er voor uw pensioen is geregeld als u arbeidsongeschikt bent. U blijft pensioen bij ons opbouwen als u arbeidsongeschikt bent. Wat er precies voor u geregeld is, hangt af van uw situatie. 

Gevolgen arbeidsongeschiktheid hangt af van uw situatie

Wat er met uw pensioen gebeurt als u arbeidsongeschikt raakt, hangt af van uw situatie.

 • Bent u medewerker in het notariaat?
 • Bent u kandidaat-notaris of toegevoegd notaris in loondienst?
 • Bent u notaris of zelfstandig kandidaat-notaris?

U bent medewerker in het notariaat

Als u arbeidsongeschikt bent, blijft u pensioen bij ons opbouwen  

 • Over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Wij betalen de premie. Een voorwaarde is wel dat u pensioen bij ons opbouwde toen u arbeidsongeschikt werd.
 • Over het deel dat u (mogelijk) nog werkt. U en uw werkgever betalen de premie. 

Hoeveel we betalen, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.

Percentage dat u arbeidsongeschikt bentPercentage pensioenopbouw dat wij betalen
65% - 100%100%
45% - 65%50%
35% - 45%25%
Minder dan 35%0%

WIA-uitkering van UWV

Zodra u langer dan 2 jaar ziek bent, bepaalt UWV uw arbeidsongeschiktheid. Mogelijk krijgt u dan een WIA-uitkering van UWV. Lees meer over de WIA op de website van UWV.

Moet ik zelf iets doen?

U hoeft zelf niets te doen. Wij krijgen automatisch bericht van UWV over uw arbeidsongeschiktheid. Ook als uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert krijgen wij automatisch bericht van UWV.

U bent kandidaat-notaris of toegevoegd notaris in loondienst

Als u arbeidsongeschikt bent, blijft u pensioen bij ons opbouwen 

 • Over het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Wij betalen de premie zodra u 104 weken arbeidsongeschikt bent. Een voorwaarde is wel dat u pensioen bij ons opbouwde toen u arbeidsongeschikt werd. 
 • Over het deel dat u (mogelijk) nog werkt. U en uw werkgever betalen de premie. 

Hoeveel we betalen, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.

Percentage dat u arbeidsongeschikt bentPercentage pensioenopbouw dat wij betalen
80% - 100%100%
65% - 80%72,5%
55% - 65%60%
45% - 55%50%
35% - 45%40%
Minder dan 35%0%

U krijgt mogelijk arbeidsongeschiktheidspensioen

U krijgt mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen. Hoeveel u krijgt is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Percentage dat u arbeidsongeschikt bentArbeidsongeschiktheidspensioen dat u krijgt
80% - 100%100%
65% - 80%72,5%
55% - 65%60%
45% - 55%50%
35% - 45%40%
Minder dan 35%0%
 • U krijgt maximaal € 60.000 (2024). Dit is 80% van het maximumsalaris waarover u pensioen opbouwt. Werkte u in deeltijd voordat u arbeidsongeschikt werd, dan is het bedrag lager.
 • U krijgt het pensioen zodra u 104 weken achter elkaar arbeidsongeschikt bent.
 • We verlagen het pensioen met het bedrag van de WIA-uitkering die u van UWV krijgt.

WIA-uitkering van UWV

Zodra u langer dan 2 jaar ziek bent, bepaalt UWV uw arbeidsongeschiktheid. Mogelijk krijgt u dan een WIA-uitkering van UWV. Lees meer over de WIA op de website van UWV.

Moet ik zelf iets doen?

U hoeft zelf niets te doen. 

 • Wij krijgen automatisch bericht van a.s.r. inkomen over uw arbeidsongeschiktheid en veranderingen hierin.
 • Uw werkgever meldt u binnen 3 maanden na uw 1e ziektedag ziek bij a.s.r. inkomen. Want a.s.r. inkomen verzorgt uw arbeidsongeschiktheidspensioen en uw re-integratie. U krijgt automatisch bericht van a.s.r. inkomen.  

U bent notaris of zelfstandig kandidaat-notaris

Als u arbeidsongeschikt bent, blijft u pensioen bij ons opbouwen  

 • Hoeveel we betalen, hangt af van het percentage dat u arbeidsongeschikt bent.
 • Wij betalen vanaf het moment dat u 26 weken achter elkaar arbeidsongeschikt bent.
Percentage dat u arbeidsongeschikt bentPercentage pensioenopbouw dat wij betalen
80% - 100%100%
65% - 80%75%
55% - 65%60%
45% - 55%50%
35% - 45%40%
Minder dan 35%0%

U krijgt mogelijk arbeidsongeschiktheidspensioen

U krijgt mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen vanaf het moment dat u 26 weken achter elkaar arbeidsongeschikt bent. Hoeveel u krijgt is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Percentage dat u arbeidsongeschikt bentArbeidsongeschiktheidspensioen dat u krijgt
80% - 100%100%
65% - 80%75%
55% - 65%60%
45% - 55%50%
35% - 45%40%
Minder dan 35%0%

U krijgt maximaal € 35.814 (2024). Dit is de helft van het maximumsalaris waarover u pensioen opbouwt. 

a.s.r. inkomen regelt uw arbeidsongeschiktheidspensioen

De uitvoering van onze arbeidsongeschiktheidsregeling hebben we geregeld via a.s.r. inkomen. Dit betekent dat a.s.r. inkomen uw arbeidsongeschiktheid bepaalt, uw arbeidsongeschiktheidspensioen betaalt en uw re-integratie verzorgt. U heeft niets te maken met UWV.

Meld u ziek bij a.s.r. inkomen

 • U doet uw ziekmelding zelf binnen 2 maanden na uw 1e ziektedag bij a.s.r. inkomen. U krijgt daarna bericht van a.s.r. inkomen. 
 • Wij krijgen bericht van a.s.r. inkomen over uw arbeidsongeschiktheid. Dit hoeft u dus niet zelf aan ons door te geven. Veranderingen hoeft u ook niet aan ons door te geven.