Partner- of ouderdomspensioen uitruilen

Partnerpensioen is het pensioen dat uw eventuele partner ontvangt als u overlijdt. Wilt u een hoger pensioen voor uw partner bij uw overlijden? Dan kunt u ervoor kiezen om een gedeelte van uw ouderdoms-pensioen uit te ruilen voor partnerpensioen. Andersom kan ook. Bijvoorbeeld als u alleenstaand bent of als uw partner zelf een goed inkomen of pensioen heeft.

 

Meer weten?  Meer weten