Weet u voldoende over uw pensioen?
Test het met 10 vragen


Uw pensioen bij Pensioenfonds Notariaat vormt een deel van uw inkomen na pensionering. Maandelijks gaat een belangrijk deel van uw inkomen naar dit pensioen. Heeft u voldoende inzicht in wat u straks aan pensioen kunt verwachten? Of wat uw nabestaanden krijgen? En weet u eigenlijk wat wij met uw pensioenpremie doen?

Check het snel met de tien vragen van de kennistoets en ontdek hoeveel u weet over uw pensioen!

Start

1. Hoeveel pensioen denkt u te ontvangen na pensionering (ruwe indicatie)?

Controleer uw antwoord

Onjuist.

In werkelijkheid gaat uw pensioen in de richting van 50 tot 60 procent van het laatst verdiende bruto salaris (exclusief AOW). Daarbij is uitgegaan van het maximum pensioengevend salaris (in 2022 € 70.000 voor (kandidaat) notarissen in loondienst en € 59.706 voor ondernemers/zelfstandigen) én dat u uw gehele loopbaan pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Notariaat. Vanzelfsprekend is dit een ruwe indicatie. In al die jaren kan er namelijk nog veel veranderen aan het pensioenstelsel en uw pensioenregeling.

Bekijk uw te verwachten pensioen op het Pensioendashboard of op uw Uniform Pensioenoverzicht (dat u jaarlijks van ons ontvangt).

Juist.

Uw pensioen is inderdaad 50 tot 60 procent van het laatst verdiende bruto salaris (exclusief AOW). Daarbij is uitgegaan van het maximum pensioengevend salaris (in 2022 € 70.000 voor (kandidaat) notarissen in loondienst en € 59.706 voor ondernemers/zelfstandigen) én dat u uw gehele loopbaan pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Notariaat. Vanzelfsprekend is dit een ruwe indicatie. In al die jaren kan er nog veel veranderen aan het pensioenstelsel en uw pensioenregeling.

Bekijk uw te verwachten pensioen op het Pensioendashboard of op uw Uniform Pensioenoverzicht (dat u jaarlijks van ons ontvangt).

Volgende vraag

2. Mijn pensioenleeftijd:

Controleer uw antwoord

Onjuist.

Uw standaard pensioenleeftijd in de huidige regeling is 67 jaar. Wel kunt u eerder, later of gedeeltelijk met pensioen gaan. De vroegst mogelijke pensioendatum is 10 jaar voor uw AOW-leeftijd.

Juist.

Uw standaard pensioenleeftijd in de huidige regeling is 67 jaar. Wel kunt u eerder, later of gedeeltelijk met pensioen gaan. De vroegst mogelijke pensioendatum is 10 jaar voor uw AOW-leeftijd.

Volgende vraag

3. Ik bouw pensioen op over:

Controleer uw antwoord

Onjuist.

U bouwt per jaar een ouderdomspensioen op gebaseerd op uw vaste bruto salaris min de AOW-franchise. Deze AOW-franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt. De AOW voorziet namelijk voor dit deel in pensioeninkomen. De franchise is € 15.859 (2022). De franchise stellen we ieder jaar opnieuw vast.

Als deelnemer in loondienst bouwt u 1,45% pensioen op over uw gemaximeerde salaris min de AOW-franchise. Bent u zelfstandige? Dan bouwt u 1,35% pensioen op over uw gemaximeerde salaris min de AOW-franchise.

Het pensioensalaris is voor zelfstandigen gemaximeerd op het niveau van het WIA-dagloon (€ 59.706 in 2022). Voor deelnemers in loondienst is het pensioensalaris maximaal € 70.000 (2022).

Bekijk de rekenvoorbeelden op onze website.

Juist.

U bouwt per jaar een ouderdomspensioen op gebaseerd op uw vaste bruto salaris min de AOW-franchise. Deze AOW-franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt. De AOW voorziet namelijk voor dit deel in pensioeninkomen. De franchise is € 15.859 (2022). De franchise stellen we ieder jaar opnieuw vast.

Als deelnemer in loondienst bouwt u 1,45% pensioen op over uw gemaximeerde salaris min de AOW-franchise. Bent u zelfstandige? Dan bouwt u 1,35% pensioen op over uw gemaximeerde salaris min de AOW-franchise.

Het pensioensalaris is voor zelfstandigen gemaximeerd op het niveau van het WIA-dagloon (€ 59.706 in 2022). Voor deelnemers in loondienst is het pensioensalaris maximaal € 70.000 (2022).

Bekijk de rekenvoorbeelden op onze website.

Volgende vraag

4. Bij arbeidsongeschiktheid:

Controleer uw antwoord

Onjuist.

Bent u zelfstandige en voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard door een medisch deskundige van Pensioenfonds Notariaat? Dan heeft u na een wachttijd recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van Pensioenfonds Notariaat. Ontvangt u als deelnemer in loondienst een WIA-uitkering? Dan ontvangt u een aanvulling hierop. Daarnaast zorgt Pensioenfonds Notariaat ervoor dat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) wordt voortgezet zonder dat u daarvoor premie betaalt.

Juist.

Bent u zelfstandige en voor 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard door een medisch deskundige van Pensioenfonds Notariaat? Dan heeft u na een wachttijd recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van Pensioenfonds Notariaat. Ontvangt u als deelnemer in loondienst een WIA-uitkering? Dan ontvangt u een aanvulling hierop. Daarnaast zorgt Pensioenfonds Notariaat ervoor dat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) wordt voortgezet zonder dat u daarvoor premie betaalt.

Volgende vraag

5. Voor mijn eventuele partner en kinderen is een pensioen geregeld na mijn overlijden.

Controleer uw antwoord

Onjuist.

Voor Pensioenfonds Notariaat is uw partner degene met wie u: getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont (vastgelegd in notarieel samenlevingscontract).

Wanneer u overlijdt, dan heeft de partner waarmee u getrouwd bent, waar u mee samenwoont (onder bepaalde voorwaarden) of een geregistreerd partnerschap mee heeft, recht op een partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen levenslang.

Voor uw kind(eren) is er een wezenpensioen wanneer u overlijdt. Dit pensioen is bestemd voor kinderen tot 18 jaar. Studerende of voor minimaal 45% arbeidsongeschikte kinderen ontvangen het wezenpensioen tot hun 27ste zolang deze situatie op hen van toepassing is.

Juist.

Voor Pensioenfonds Notariaat is uw partner degene met wie u: getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont (vastgelegd in notarieel samenlevingscontract).

De hoogte van het partnerpensioen is:
1. bij overlijden na pensionering: 70% van uw ouderdomspensioen.
2. bij overlijden nadat u het notariaat heeft verlaten: 70% van het pensioen dat is opgebouwd tot aan het einde van de deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Notariaat.
3. bij overlijden tijdens deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Notariaat: 70% van het al opgebouwde pensioen en 70% van het pensioen dat u nog had kunnen opbouwen tot uw pensioendatum.

Bent u eerder gescheiden? Dan gaat een deel van het partnerpensioen naar uw ex-partner.
De hoogte van het wezenpensioen is gerelateerd aan het partnerpensioen (20%).

Volgende vraag

6. Welke gebeurtenis heeft invloed op uw al opgebouwde pensioen?

Controleer uw antwoord

Onjuist.

Een scheiding van uw partner of de beëindiging van het samenwonen met uw partner heeft dit wel. Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk of partnerschap is opgebouwd. Overlijdt u, dan heeft hij of zij recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de scheidingsdatum. U kunt hier andere afspraken over maken en dit doorgeven aan het pensioenfonds. Doe dit uiterlijk twee jaar na het einde van de relatie. Heeft u samengewoond, dan heeft uw ex-partner (onder bepaalde voorwaarden) recht op partnerpensioen. Bij samenwonen is er geen recht op de helft van uw ouderdomspensioen.

Juist.

Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen dat tijdens uw huwelijk of partnerschap is opgebouwd. Overlijdt u, dan heeft hij of zij recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de scheidingsdatum. U kunt hier andere afspraken over maken en dit doorgeven aan het pensioenfonds. Doe dit uiterlijk twee jaar na het einde van de relatie. Heeft u samengewoond, dan heeft uw ex-partner (onder bepaalde voorwaarden) recht op partnerpensioen. Bij samenwonen is er geen recht op de helft van uw ouderdomspensioen.

Volgende vraag

7. Met mijn ingelegde premie wordt:

Controleer uw antwoord

Onjuist.

Sparen met uw ingelegde premie (zonder noemenswaardig risico) levert onvoldoende op om in de toekomst alle opgebouwde pensioenen uit te kunnen keren. Daarom beleggen we de door u ingelegde premies. Daarbij nemen we risico, maar niet meer dan nodig is. De beleggingsportefeuille is voor het grootste deel passief ingericht en wordt beheerd door enkele vermogensbeheerders. Passief beleggen wil zeggen dat er met een vaste beleggingsmix naar wordt gestreefd een vergelijkbaar rendement te realiseren als de markt (minder risicovol dan actief beleggen).

Juist.

De beleggingsportefeuille is voor het grootste deel passief ingericht en wordt beheerd door enkele vermogensbeheerders. Passief beleggen wil zeggen dat er met een vaste beleggingsmix naar wordt gestreefd een vergelijkbaar rendement te realiseren als de markt (minder risicovol dan actief beleggen).

Volgende vraag

8. Wat was het gemiddelde rendement op de beleggingen in 2018, 2019 en 2020?

Controleer uw antwoord

Onjuist.

In 2018 was het rendement - 0,4% , in 2019 18,6% en in 2020 11,6%.

Juist.

In 2018 was het rendement - 0,4%, in 2019 18,6% en in 2020 11,6%.

Volgende vraag

9. Als u met pensioen gaat, krijgt u iedere maand een pensioenuitkering. Deze pensioenuitkering bestaat voor:

Controleer uw antwoord

Onjuist.

Het merendeel van uw uiteindelijke pensioen komt uit de beleggingsresultaten en de rest bestaat uit de betaalde premie. Hierbij is overigens uitgegaan van langdurige deelname aan het fonds.

Juist.

Het merendeel van uw uiteindelijke pensioen komt uit de beleggingsresultaten en de rest bestaat uit de betaalde premie. Hierbij is overigens uitgegaan van langdurige deelname aan het fonds.

Volgende vraag

10. Behoudt uw pensioen zijn koopkracht?

Controleer uw antwoord

Onjuist.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Uw pensioen wordt dan met een toeslag verhoogd om de koopkracht ervan te behouden. Dit kan alleen als onze financiƫle situatie goed genoeg is. Pensioenfonds Notariaat heeft hiervoor geen reserves gevormd en u betaalt hiervoor geen premie. Het bestuur van Pensioenfonds Notariaat neemt jaarlijks een besluit over toeslagverlening. Al geruime tijd is een verhoging van de pensioenen niet aan de orde. Pensioenfonds Notariaat heeft hiervoor op dit moment onvoldoende geld in kas.

Juist.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Uw pensioen wordt dan met een toeslag verhoogd om de koopkracht ervan te behouden. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Pensioenfonds Notariaat heeft hiervoor geen reserves gevormd en u betaalt hiervoor geen premie. Het bestuur van Pensioenfonds Notariaat neemt jaarlijks een besluit over toeslagverlening. Al geruime tijd is een verhoging van de pensioenen niet aan de orde; naar verwachting ook in de komende jaren niet. Het fonds heeft hiervoor op dit moment onvoldoende geld in kas.

Bekijk alle antwoorden

U heeft alle vragen beantwoord

Hieronder ziet u de door u gegeven antwoorden. Groen is juist beantwoord en rood onjuist. Wilt u een antwoord nogmaals volledig bekijken? Klik dan op de button rechts van elke vraag. Of bekijk gelijk de uitslag.