Weet u voldoende over uw pensioen?

Test het met 10 vragen

Uw pensioen bij Pensioenfonds Notariaat vormt een deel van uw inkomen na pensionering. Maandelijks gaat een belangrijk deel van uw inkomen naar dit pensioen. Heeft u voldoende inzicht in wat u straks aan pensioen kunt verwachten? Of wat uw nabestaanden krijgen? En weet u eigenlijk wat wij met uw pensioenpremie doen?

Check het snel met de tien vragen van de kennistoets en ontdek hoeveel u weet over uw pensioen!

Start

Hoeveel pensioen denkt u te ontvangen na pensionering (ruwe indicatie)?

Controleer uw antwoord

Onjuist.

In werkelijkheid gaat dit in de richting van 55 tot 65 procent van het laatst verdiende bruto salaris (exclusief AOW). Daarbij gaan we uit van het maximum pensioengevend salaris van € 97.643 (2019) én dat u uw gehele loopbaan pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Notariaat. Vanzelfsprekend is dit een ruwe indicatie. In al die jaren kan er namelijk nog veel veranderen aan het pensioenstelsel en uw pensioenregeling.

Check op het Pensioendashboard of uw Uniform Pensioenoverzicht (dat u jaarlijks van ons ontvangt) uw te verwachten pensioen.

Juist.

Dit is inderdaad 55 tot 65 procent van het laatst verdiende bruto salaris (exclusief AOW). Daarbij gaan we uit van het maximum pensioengevend salaris van € 97.643 (2019) én dat u uw gehele loopbaan pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Notariaat. Vanzelfsprekend is dit een ruwe indicatie. In al die jaren kan er nog veel veranderen aan het pensioenstelsel en uw pensioenregeling.

Check op het Pensioendashboard of uw Uniform Pensioenoverzicht (dat u jaarlijks van ons ontvangt) uw te verwachten pensioen.

Volgende vraag

Mijn pensioenleeftijd:

Controleer uw antwoord

Onjuist.

Uw standaard pensioenleeftijd in de huidige pensioenregeling is 67 jaar. Wel kunt u eerder, later of gedeeltelijk met pensioen gaan. De vroegst mogelijke pensioenleeftijd is 57 jaar.

Juist.

Uw standaard pensioenleeftijd in de huidige pensioenregeling is 67 jaar. Wel kunt u eerder, later of gedeeltelijk met pensioen gaan. De vroegst mogelijke pensioenleeftijd is 57 jaar.

Volgende vraag

Ik bouw pensioen op over:

Controleer uw antwoord

Onjuist.

U bouwt per jaar een ouderdomspensioen op van 1,75% van uw vaste bruto salaris min de AOW-franchise. Deze AOW-franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt. De AOW voorziet namelijk voor dit deel in pensioeninkomen. De franchise is € 16.690 (2019). De franchise stellen we elk jaar opnieuw vast.

pensioensalaris is gemaximeerd op € 97.643 (2019).

Bekijk de rekenvoorbeelden op onze website.

Dit is het juiste antwoord.

U bouwt per jaar een ouderdomspensioen op van 1,75% van uw vaste bruto salaris min de AOW-franchise. Deze AOW-franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt. De AOW voorziet voor dit deel in pensioeninkomen. De franchise is € 16.690 (2019). De franchise stellen we elk jaar opnieuw vast.

Het pensioensalaris is gemaximeerd op € 97.643 (2019).

Bekijk de rekenvoorbeelden op onze website.

Volgende vraag

Bij arbeidsongeschiktheid:

Controleer uw antwoord

Onjuist.

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt en een WIA-uitkering krijgt, kunt u toch (gedeeltelijk) pensioen blijven opbouwen. Pensioenfonds Notariaat betaalt de pensioenpremie voor het deel dat de pensioenopbouw wordt voortgezet. Hoeveel pensioen u blijft opbouwen, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid volgens de WIA. U ontvangt geen arbeidsongeschiktheidsuitkering van Pensioenfonds Notariaat.

Juist.

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt en een WIA-uitkering krijgt, kunt u toch (gedeeltelijk) pensioen blijven opbouwen. Pensioenfonds Notariaat betaalt de pensioenpremie voor het deel dat de pensioenopbouw wordt voortgezet. Hoeveel pensioen u blijft opbouwen, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid volgens de WIA. U ontvangt geen arbeidsongeschiktheidsuitkering van Pensioenfonds Notariaat.

Volgende vraag

Voor mijn eventuele partner en kinderen is een pensioen geregeld na mijn overlijden.

Controleer uw antwoord

Onjuist.

Voor Pensioenfonds Notariaat is uw partner degene met wie u: getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont (vastgelegd in notarieel samenlevingscontract).

Wanneer u overlijdt, dan heeft de partner waarmee u samenwoont (onder bepaalde voorwaarden), bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft recht op een partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen levenslang.

Voor uw kind(eren) is er een wezenpensioen als u overlijdt tijdens deelname aan de pensioenregeling. Dit pensioen is bestemd voor kinderen tot 18 jaar. Studerende of voor minimaal 55% arbeidsongeschikte kinderen ontvangen het wezenpensioen tot hun 27ste zolang deze situatie op hen van toepassing is.

Juist.

Voor Pensioenfonds Notariaat is uw partner degene met wie u: getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont (vastgelegd in notarieel samenlevingscontract).

De hoogte van het partnerpensioen is:
- Bij overlijden na pensionering: 70% van uw ouderdomspensioen.
- Bij overlijden na einde pensioenopbouw bij Pensioenfonds Notariaat: 70% van het pensioen dat is opgebouwd tot aan einde deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Notariaat.
- Bij overlijden tijdens deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Notariaat: 70% van het al opgebouwde pensioen en 70% van het pensioen dat u nog had kunnen opbouwen tot pensioendatum.

Bent u eerder gescheiden? Dan gaat een deel van het partnerpensioen naar uw ex-partner.

De hoogte van het wezenpensioen is gerelateerd aan het partnerpensioen (20%). Uw kinderen krijgen het wezenpensioen alleen als u overlijdt tijdens deelname aan de pensioenregeling.

Volgende vraag

Welke gebeurtenis heeft invloed op uw al opgebouwde pensioen?

Controleer uw antwoord

Onjuist.

Een scheiding van uw partner of de beëindiging van het samenwonen met uw partner heeft dit wel. Uw ex-partner uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen, dat tijdens het huwelijk of partnerschap is opgebouwd en op partnerpensioen bij uw overlijden. Over de verdeling van het ouderdomspensioen kunt u met uw ex-partner andere afspraken maken en doorgeven aan het pensioenfonds. Doe dit uiterlijk twee jaar na het einde van de relatie. Heeft u samengewoond, dan heeft uw ex-partner (onder bepaalde voorwaarden) recht op partnerpensioen.

Juist.

Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen, dat tijdens uw huwelijk of partnerschap is opgebouwd en op partnerpensioen. U kunt hier andere afspraken over maken en doorgeven aan het pensioenfonds. Heeft u samengewoond met uw ex-partner? Dan heeft uw ex-partner recht op een deel van uw partnerpensioen. Bij samenwonen is er geen recht op de helft van uw ouderdomspensioen.

Volgende vraag

Met mijn ingelegde premie wordt:

Controleer uw antwoord

Onjuist.

Sparen met uw ingelegde premie (zonder noemenswaardig risico) levert onvoldoende op om in de toekomst alle opgebouwde pensioenen uit te kunnen keren. Daarom beleggen we de door u ingelegde premies. Daarbij nemen we risico, maar niet meer dan nodig is. De beleggingsportefeuille is voor het grootste deel passief ingericht en wordt beheerd door enkele vermogensbeheerders. Passief beleggen wil zeggen dat er met een vaste beleggingsmix naar wordt gestreefd een vergelijkbaar rendement te realiseren als de markt (minder risicovol dan actief beleggen).

Juist.

De beleggingsportefeuille is voor het grootste deel passief ingericht en wordt beheerd door enkele vermogensbeheerders. Passief beleggen wil zeggen dat er met een vaste beleggingsmix naar wordt gestreefd een vergelijkbaar rendement te realiseren als de markt (minder risicovol dan actief beleggen).

Volgende vraag

Wat was het gemiddelde rendement op de beleggingen in 2016 en 2017?

Controleer uw antwoord

Onjuist.

In 2016 was het rendement 7,2% (voormalig SBMN), in 2017 3,2%.

Juist.

In 2016 was het rendement 7,2% (voormalig SBMN), in 2017 3,2%.

Volgende vraag

Als u met pensioen gaat, krijgt u iedere maand een pensioenuitkering. Deze pensioenuitkering bestaat voor:

Controleer uw antwoord

Onuist.

Het merendeel van uw uiteindelijke pensioen komt uit de beleggingsresultaten en de rest bestaat uit de betaalde premie. Hierbij is uitgegaan van langdurige deelname aan het fonds.

Juist.

Het merendeel van uw uiteindelijke pensioen komt uit de beleggingsresultaten en de rest bestaat uit de betaalde premie. Hierbij is overigens uitgegaan van langdurige deelname aan het fonds.

Volgende vraag

Behoudt uw pensioen zijn koopkracht?

Controleer uw antwoord

Onjuist.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Uw pensioen wordt dan met een toeslag verhoogd om de koopkracht ervan te behouden. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Pensioenfonds Notariaat heeft hiervoor geen reserves gevormd. Het bestuur van Pensioenfonds Notariaat neemt jaarlijks een besluit over toeslagverlening. Al geruime tijd is een verhoging van de pensioenen niet aan de orde; naar verwachting ook in de komende jaren niet. Pensioenfonds Notariaat heeft hiervoor op dit moment onvoldoende geld in kas.

Juist.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Uw pensioen wordt dan met een toeslag verhoogd om de koopkracht ervan te behouden. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Pensioenfonds Notariaat heeft hiervoor geen reserves gevormd. Het bestuur neemt jaarlijks een besluit over toeslagverlening. Al geruime tijd is een verhoging van de pensioenen niet aan de orde; naar verwachting ook in de komende jaren niet. Het fonds heeft hiervoor op dit moment onvoldoende geld in kas.

Bekijk alle antwoorden

U heeft alle vragen beantwoord

Hieronder ziet u de door u gegeven antwoorden, in het groen als het juist is, in het rood als het onjuist is. Klik op de button bij een vraag om de toelichting op het antwoord nogmaals te bekijken. U kunt ook gelijk de uitslag bekijken.